Bankructwa

Bankructwo osobiste – Personal Bankruptcy

Upadłość konsumencka i bankructwo osobiste oznacza to samo. W UK stosuje się określenie Personal Bankruptcy lub Bankruptcy of Individual. Oba określenia oznaczają tę samą procedurę prowadzącą do oddłużenia osoby fizycznej.

Upadłość konsumencką w UK może ogłosić każda osoba, która pracuje zatrudniona na etacie (Employee), prowadzi samozatrudnienie (Self Employed) lub jako Partnership.

Wyjątek stanowią osoby, które posiadają firmę Limited lub są członkami zarządu. Wówczas nie można ogłosić upadłości personalnej.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej:

- wartościowe rzeczy mogą być sprzedane (dom, samochód, cenne przedmioty);

- bankructwo zostanie ogłoszone w lokalnej prasie i w „London Gazette”;

- starając się o jakikolwiek kredyt trzeba poinformować o poddaniu się upadłości w przeszłości;

- konta bankowe zostaną zablokowane;

Wyżej wymienione, podstawowe konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej, będą obowiązywać przez 12 miesięcy od daty wydania wyroku o upadłość. Po upływie roku, informacje o bankructwie nie będą już występować.

Niestety agencje prowadzące historię kredytową, takie jak, Experian, Call Credit czy Equifax, będą wyświetlały tą informację przez około 6 lat.

Co można zabrać bankrutowi?

Podczas oceny majątku osoby, która poddała się bankructwu, nie bierze się pod uwagę przedmiotów osobistych. W oczach brytyjskiego syndyka majątkiem do wyceny nie są: telewizor, sprzęt HIFI, kino domowe, laptop. W UK wszystkie te przedmioty są traktowane jako sprzed niezbędny do codziennego życia i nie może zostać zajęty. Syndyk głównie będzie zainteresowany gotówką, nieruchomościami, czy przedmiotami luksusowymi.

Długi w Polsce, a upadłość w UK

Każdy rezydent podatkowy Wielkiej Brytanii ma prawo ogłosić 'bancruptcy' w UK i nie musi posiadać brytyjskiego obywatelstwa. Kryterium decydującym jest umiejscowienie centrum interesów życiowych tj. COMI Centre of Main Interests.

Centrum interesów życiowych jest miejscem, gdzie obywatel prowadzi swoje życie, prowadzi działalność gospodarczą, płaci podatki itd. Według angielskich sądów, mieszkanie, praca i/lub prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii od minimum 6 miesięcy, daje prawo ogłoszenia bankructwa w UK.

Interpretacja tych zapisów prawa oznacza, iż Polacy, którzy wyjechali do UK, lub przenieśli centrum interesów życiowych do UK, mogą ogłosić upadłość konsumencką w Wielkiej Brytanii i pozbyć się całego zadłużenia, również tego pochodzącego z Polski. W tym przypadku bardzo restrykcyjne przepisy polskiego prawa upadłościowego nie będą obowiązywać.

――――――――――――――――――――――

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

――――――――――――――――――――――