National Insurance Class 2

National Insurance Class 2 – zmiany w sposobie płatności

W momencie gdy rozpocząłeś/rozpoczęłaś prace jako osoba samo zatrudniona, zobowiązałeś się do płacenia National Insurance Class 2, którego sposób płatności zmienił się z dniem 6-go kwietnia 2015 roku.

Dotychczasowo National Insurance Class 2 płacony był miesięcznie za pomocą stałego zlecenia lub kwartalnie za pomocą otrzymywanego rachunku. Koszt opłaty National insurance Class 2 w roku podatkowym 2014-2015 był £2.75 tygodniowo.

W roku podatkowym 2015-2016 koszt National insurance Class 2 to £2.80, który będzie płacony przez większość ludzi wraz z National Insurance Class 4 oraz podatkiem dochodowym ( po rozliczeniu podatkowym – Self Assessment).

Osoby samo-zatrudnione, których zysk za rok podatkowy 2015-2016 będzie poniżej £5,965 nie będą musiały płacić National Insurance Class 2.

Jednakże niektórzy będą chcieli wolontaryjnie opłacać National Insurance Class 2 pomimo, że ich zarobki przekraczają Small Profit Treshold £5,965. Taka wolontaryjna opłata może być zastosowana u kobiet, które będą składać wnioski o zasiłek macierzyński.