PAYE

PAYE – Kary za spóźnienie się z przekazaniem informacji o wypłatach dla pracodawców.

HMRC ogłosiło, że od Marca 2015 nie będzie naliczana kara za spóźnienie w wysłaniu RTI jeżeli opóźnienie jest nie dłuższe niż trzy dni.

Termin w którym RTI powinno zostać wysłane do urzędu nie podległ zmianie. Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników wciąż będą karani grzywną za spóźnienie w wysłaniu informacji o zarobkach. Jednakże, kary te będą oparte na ocenie ryzyka aniżeli wydawane automatycznie.

Ponadto aby uniknąć naliczania niepotrzebnych kar za nie wysłanie RTI około 15,000 zarejestrowanych pracodawców, którzy nie składają raportów płac od kwietnia 2013 zostaną automatycznie wyrejestrowani z listy pracodawców. Krokiem poprzedzającym de-rejestracje urząd HMRC będzie informować danych pracodawców o planowanym zamknięciu, gdzie znajdzie się również wskazówka jak powinni postąpić w momencie gdy prowadzą lub powinni prowadzić list płac.