ROZLICZENIA VAT

Do rozliczania VAT w UK zobowiązani są płatnicy podatku VAT, a więc firmy, które w ciągu roku mają obrót wyższy niż 81 000 funtów. Należy pamiętać, że kwota ta zmienia się z roku na rok, a więc warto śledzić bieżące regulacje. Jeśli przewidują Państwo, że w ciągu miesiąca ustalony limit zostanie przekroczony konieczne jest zarejestrowanie się jako płatnik VAT.

Rozwiązanie to ma zarówno plusy, jak i minusy. Warto jednak pamiętać o tym, że w momencie rejestracji podnosi się wiarygodność naszej firmy wobec kontrahentów, jak również wobec sektora publicznego. Ogromnym atutem jest także możliwość odzyskania zapłaconego podatku VAT od zakupionych towarów oraz usług. Możemy tutaj zaliczyć np. zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych czy paliwa. W deklaracji VAT tego rodzaju zakupy muszą być zgłoszone, po czym występuje się o zwrot zapłaconego podatku.

Jak to wygląda?

Posiadanie statusu podatnika VAT obliguje firmy do naliczania podatku zgodnie z obowiązującymi w UK stawkami. Można to traktować jako minus, ponieważ oznacza to w większości przypadków podniesienie cen swoich produktów lub usług. Z pewnością może to mieć wpływ na ilość Klientów indywidualnych, jednak jeśli współpracujecie Państwo głównie z dużymi firmami będącymi płatnikami VAT, mogą one odliczyć sobie te koszty we własnej deklaracji. Wielu przedsiębiorców do minusów zalicza trudniejsze rozliczenia, bardziej skomplikowane zasady księgowości oraz obowiązek składania deklaracji w każdym kwartale.

Podatek VAT wpłaca się do urzędu HMRC. To suma podatków VAT z wszystkich faktur sprzedaży, od której odejmujemy sumę podatku z wszystkich faktur zakupu. Jeżeli kwota naliczonego podatku jest wyższa niż kwota podatku należnego, różnica zostaje nam zwrócona przez urząd skarbowy. Zazwyczaj firmy rozliczają się kwartalnie, w szczególnych przypadkach mogą to być także rozliczenia miesięczne.

Poznaj korzyści!

Prowadząc działalność gospodarczą konieczne jest pilnowanie wszelkich obowiązków podatkowych. Dlatego też wielu przedsiębiorców decyduje się na współpracę z doświadczonymi biurami księgowymi. Zachęcamy do skorzystania z usług Gold Accounting. Z przyjemnością pomożemy Państwu w wyborze najlepszej formy rozliczenia VAT. Podpowiemy z jakich zniżek, ulg i zwolnień podatkowych mogą Państwo skorzystać. Księgujemy rozliczenia w HMRC, pilnujemy terminów, a wszelkie czynności wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odciążamy naszych Klientów od skomplikowanych i żmudnych obowiązków, dając Im czas na rozwój swojego biznesu. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszym biurem, zapraszamy do kontaktu.

――――――――――――――――――――――

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

――――――――――――――――――――――