Self-employed

ROZLICZENIE SELF-EMPLOYED

Biuro Gold-Accounting oferuje usługi założenia działalności Self-Employed, rozliczania rocznego Tax Return, a także zamykania działalności jednoosobowej. Pomagamy także w składaniu apelacji od kar nałożonych za spoźnione rozlicznia podatkowe.

Pracując w UK jako Self-Employed lub Subcontracor należy rozliczyć się z uzyskanego dochodu raz do roku. Jeśli kwotę wolną od podatku zostanie przekroczona, wówczas zostnie naliczony podatek dochodowy i składki ubezpieczenia National Insurance Contribuiton.

Termin rozliczenia

W Wielkiej Brytanii każdy rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia następnego roku. Termin na zlozenie zeznania Tax Return w formie papierowej uplywa 31 pazdzienirka, a w formie elektronicznej 31 stycznia.

Informacje potrzebne do rozliczenia

Konieczne jest zebranie wszelkich informacji dotyczących dochodów płynących z działalności gospodarczej w ostatnim roku, a także wszelkich poniesionych kosztów. Konieczne jest również przedstawienie szczegółów związanych z zakupem bądź sprzedażą aktywów, a także z innymi dochodami płynącymi np. z dodatkowej pracy. Podatnik jest zobowiązany również do przedstawienia informacji na temat dochodów z inwestycji oraz posiadanych oszczędności.

Składki NI Class 2 i Class 4

W momencie rejestracji jako samozatrudniony (self-employed) składki na ubezpieczenie (National Insurance) zaczynają naliczać się na innych zasadach, niż w przypadku osób zatrudnionych na etacie. Posiadając status samozatrudnionego musisz odprowadzać składki Class 2 i Class 4. Pierwszą skladka jest stała kwota, druga zaś stanowi procent rocznego dochodu z prowadzonej działalności, ale jedynie jest naliczana wtedy, kiedy dochody przekroczyły określony limit. Należności za składki są należne do HMRC po zakończeniu roku podatkowego i złożenia rozliczenia – płatne do 31 stycznia każdego roku.

Spoźnienia i kary

Nierozliczenie się z Self Employment w terminie zaskutkuje naliczeniem przez brytyjski urząd podatkowy HMRC, automatyczniej kary w wysokości €100. Spoźnienie z rozliczeniem powyżej trzech mięsiecy zasktukuje karą w wysokości £600, a ponad poł roku – £1200.

Kary za spoźnione rozliczenie przedstawia poniższa tabela:

 

Okres spoźnienia Wysokość możliwej kary
Do 3 miesięcy  £100
Od 3 miesięcy do 6 miesięcy

£100 + £10 za każdy dzień spóźnienia.

Zwykle £600, a maksymalnie £1000.

Od 6 miesięcy do 12 miesięcy £1000 + £300 lub 5% wysokości podatku do zapłaty
Powyżej roku  £1000 + £600 lub 5% wysokości podatku do zapłaty (nakładana wyższa wartość) + 100% wysokości zaleglych podatkow w niektorych przypadkach

Skuteczne apelacje od kar

Ze względu na nakładane kary, bardzo ważne by składać rozliczenia w terminie. Jednak jeśli została nałożona na Ciebie kara tzn Late Penalty Filling, zgłoś się do nas, a złożymy w Twoim imieniu apelacje.

99% procent prowadzonych przez nas apelacji skutkuje anulowaniem nałożnych przez HMRC kar. Na podstawie udzielonych informacji, jesteśmy w stanie ocenić szanse na powodzenie w apelacji.

Jesli potrzebujesz fachowej pomocy przy zalożeniu działalności Self-Employed, przygotowania rozliczenia rocznego czy odwolania od nałożonej kary, skontaktuj się z nami