SAMOZATRUDIENIE W UK FAQ

1. Co znaczy self-employed?
Self-Employed (samo-zatrudniony) to rodzaj działalności w Wielkiej Brytanii odpowiadający polskiej spółce jednoosobowej. Jest to najprostsza i najszybsza forma rozpoczęcia działalności. Taka firma nie posiada osobowości prawnej a za firmę całym swoim majątkiem odpowiada właściciel.
2. Kiedy powinienem zarejestrować się jako samo-zatrudniony?
Powinieneś zarejestrować swoją działalność w HMRC jeśli pracujesz na własny rachunek.  W tym celu możesz skorzystać z pomocy biura rachunkowego AAB Accountancy. Twoja działalność powinna zostać zarejestrowana jeśli:
– wystawiasz swoim klientom faktury
– oferujesz usługi dla większej liczbie klientów
– ponosisz odpowiedzialność za straty oraz korzyści swojej firmy
– możesz zatrudniać pracowników
– masz kontrolę nad tym co, jak, gdzie i kiedy zostanie wykonane w ramach usług firmy
3. Kto musi rozliczyć się z podatku?
Każda osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków musi rozliczyć się z podatku:
– prowadzi działalność gospodarczą
– jest samo-zatrudniona
– jest zarejestrowana w systemie CIS
– jest dyrektorem spółki
– jest partnerem w spółce handlowej
– otrzymuje dochód z nieruchomości
– uzyskała dochód, od którego nie został odprowadzony podatek
– osiąga bardzo wysokie dochody
– otrzymuje dochód z zagranicy
4. Jakich dokumentów potrzebuję do rozliczenia podatkowego?
Dokumenty niezbędne do odzyskania nadpłaconego podatku to rachunki firmowe, np. wystawione faktury, rachunki za wydatki związane z biznesem. Możesz odliczyć od dochodu tylko te wydatki, na które posiadasz rachunki.
5. Samo-zatrudniony: Kiedy mogę ubiegać się o zwrot podatku?
W Wielkiej Brytanii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku. O zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego.
6. Jak poprawnie odliczyć podatek?
Należy prowadzić dokładną dokumentację przepływu środków pieniężnych, tj. zarobków i wydatków dotyczących biznesu. W podstawowej dokumentacji powinny znaleźć się:
– sprzedaż i utarg
– wszystkie zakupy i koszty
Należy prowadzić rejestr dokumentów dotyczących firmy takich jak faktury, wyciągi bankowe, księgi rachunkowe, paragony za zakup, P60, jeśli jesteś jednocześnie zatrudniony. Mogą być one w formie elektronicznej.
7. Jak i kiedy powinienem wypełnić zeznanie podatkowe?
Rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia następnego roku. Każdego roku w kwietniu, HMRC wysyła przypomnienie, by wypełnić zeznanie podatkowe (online lub na papierze) za zeszły rok.
Terminy składania zeznań podatkowych to:
– 31 października – zeznanie na papierze
– 31 stycznia – zeznanie online
8. Ile podatku muszę zapłacić i kiedy?
W oparciu o to, co przedstawiłeś w zeznaniu podatkowym, Urząd Skarbowy obliczy wysokość podatku do zapłaty. Wyrównanie należy zapłacić do 31 stycznia.
9. Czy mogę wpisać w koszty firmy utrzymanie domu?
Tak. Należy obliczyć ile godzin w tygodniu korzystasz z pokoju w domu w celach biznesowych i obliczyć koszt pokoju na godzinę. Można ubiegać się o zwrot kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i podatek komunalny.
10. Jakie są zalety samozatrudnienia?
– Samo-zatrudniony jest swoim własnym szefem
– Pracuje dla wielu firm, co pomaga w rozwoju umiejętności i budowaniu doświadczenia
– Pracuje, kiedy, tak długo i w godzinach jakie mu odpowiadają
– Może negocjować warunki płatności
– Może pracować dla wielu klientów w tym samym czasie, co zwiększa zarobki.
11. Jakie są wady samozatrudnienia?
– Samo-zatrudniony wykonuje wszystkie obowiązki samemu i jest odpowiedzialny za prowadzenie firmy
– W pierwszych miesiącach działalności rzadko udaje się osiągnąć wysokie zarobki; aby zagwarantować sobie stały dochód, samo-zatrudniony może poszukać drugiej pracy. Jednak, pracodawca musi zostać poinformowany, że osoba jest jednocześnie samo-zatrudniona
– Należy oferować produkty i usługi, na które istnieje zapotrzebowanie
– Samo-zatrudniony, który nie ma wystarczająco dużo miejsca lub odpowiednich sprzętów w domu często jest zmuszony, by wynająć miejsce pracy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.