UBEZPIECZENIE W UK FAQ

UBEZPIECZENIE W UK FAQ

1. NIN: Co to jest numer ubezpieczenia społecznego (NIN)?
NIN (Numer Ubezpieczenia Społecznego) to indywidualny numer konta ubezpieczeniowego przyznawany raz na cale życie. Jest on odpowiednikiem polskiego numeru NIP i PESEL. Składa się z dziewięciu liter i liczb, np. AB 12 34 56 C.
2. Jak mogę uzyskać numer ubezpieczenia społecznego?
Należy zadzwonić do agencji pracy (Jobcentre Plus) pod numer 0845 600 0643 w celu umówienia się na rozmowę z urzędnikiem. Linie otwarte są od 08:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.
3. Co należy przynieść na spotkanie z urzędnikiem?
– Paszport
– Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania, np. rachunki za prąd lub wodę
– Dokumenty potwierdzające miejsce zatrudnienie, np.  umowę o pracę lub paski wypłat
– Wyciąg konta bankowego
– W przypadku osób samo-zatrudnionych – wystawione faktury za usługi i towary

W czasie spotkania należy przedstawić urzędnikowi wszystkie przygotowane dokumenty i odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących pracy, mieszkania, a nawet przyszłych planów związanych z pobytem w Wielkiej Brytanii. Osobom słabo mówiącym po angielsku proponujemy pomoc naszych księgowych lub tłumacza z AAB Accountancy.

4. Czemu służy NIN?
– Pozwala korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej
– Jest wymagany przez pracodawcę do zatrudnieniem pracownika
– Jest niezbędny, by uzyskać zasiłek społeczny
– Pozwala przypisać każdej osobie płacone przez nią podatki i składki ubezpieczenia społecznego
– Funkcjonuje jako numer referencyjny w kontaktach z urzędem skarbowym (HMRC)
5. Czy potrzebuję NIN by móc rozpocząć pracę?
NIN nie jest niezbędny do rozpoczęcia pracy, jednak należy go najszybciej uzyskać jak i przedłożyć pracodawcy.
6. Kto może korzystać z mojego NIN i w jakim celu?
– Pracodawca, do odliczenia podatku i składek na ubezpieczenie społeczne
– Agencja pracy, do udzielenia zapomogi
– Urząd Skarbowy
– Urzędnicy wyborczy, by potwierdzić tożsamość podczas rejestracji do głosowania
– Wydział pracy i emerytur (DWP), jeśli ubiegasz się o zasiłek państwowy
– Samorząd lokalny, jeśli ubiegasz się o dodatek mieszkaniowy
– Nie należy dzielić się numerem ubezpieczenia społecznego z osobami, które go nie potrzebują.
7. Do czego potrzebuję NIN?
Jeśli jesteś zatrudniony, powinieneś jak najszybciej podać swój NIN pracodawcy. W ten sposób Twoje składki na ubezpieczenie społeczne będą odkładane na indywidualne konto ubezpieczeniowej.
Jeśli jesteś samo-zatrudniony, Twój NIN będzie niezbędny podczas rejestracji samo zatrudnienia.
8. Czy otrzymam NIN automatycznie?
NIN jest wysyłany automatycznie tylko do osób, które od urodzenia mieszkają w Wielkiej Brytanii i których rodzice otrzymują zasiłek rodzinny na dziecko. Karta z NIN zostaje wysłana tuż przed ukończeniem 16 roku życia.
9. Co powinienem zrobić jeśli zgubiłem NIN?
NIN można łatwo znaleźć na innych urzędowych dokumentach, takich jak P60 lub odcinki wypłat. Jeśli nadal nie jesteś w stanie znaleźć swojego numeru ubezpieczenia społecznego powinieneś skontaktować się z Urzędem Skarbowym. Należy pamiętać, że duplikat karty wydaje się tylko raz.
10. Czy muszę poinformować urząd jeśli moja sytuacja uległa zmianie?
Tak, należy skontaktować się HMRC, jeśli np., przeprowadziłeś się lub zmieniłeś nazwisko (np. kobiety, które wyszły za mąż, rozwiodły się lub owdowiały). W ten sposób Urząd Skarbowy uaktualni Twoje dane i będzie mógł się z Tobą skontaktować w razie potrzeby.