Upadłość Firmy LTD – czyli jak anulować długi firmy

Wielka Brytania jest sprzyjającym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej, jednak czasem zdarza się, że firmy popadają w tarapaty. Kiedy firma Limited, znajdzie się w sytuacji, w której nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, wówczas jednym ze sposobów na wyjście z długów, jest ogłoszenie upadłości firmy.

Warto zaznaczyć, iż brytyjski ustawodawca stworzył bardzo przyjazne przepisy w tym względzie. W Wielkiej Brytanii można oddłużyć firmę bez posiadania majątku!

Upadłość w kilku krokach 1..2..3

Firma Ltd może rozpocząć procedurę likwidacji „voluntary liquidation”, jeśli spełnione są dwa warunki:

- firma jest niewypłacalna (nie jest w stanie spłacić swoich długów);

- udziałowcy zaakceptują złożony wniosek dyrektora o upadłość.

Ważne, iż podjecie uchwały o likwidacji firmy limited wymaga zgody co najmniej 75% udziałowców.

Procedura upadłości firmy Ltd wymaga nominacji kancelarii tzw likwidatora, wysłania uchwały do Companies House w ciągu 15 dni od jej uchwalenia oraz zamieszczenia ogłoszenia w gazecie „The Gazette”.

Kto może zyskać na upadłości?

Procedura likwidacji firmy limited pozwala na umorzenie wszystkich długów spółki, jednak może to trwać od 6 do 12 miesięcy. Długość procesu upadłości zależy od indywidualnej sytuacji limited company. Wyznaczony likwidator spółki musi mieć wystarczająca ilość czasu, na inspekcję wszystkich dokumentów firmy limited – w tym wyciągów bankowych.

W sytuacji likwidacji company limited, dyrektor może ponownie założyć kolejną firmę, a także zostać jej dyrektorem. Na dodatek może również wykupić majątek z poprzedniej upadłej już firmy. Wówczas istnieje możliwość prowadzenia tego samego biznesu, pod już nową firmą!

Firma w Polsce - upadłość w UK?

Z powyższego schematu likwidacji limited company oraz przepisów obowiązujących na terenie Wielkiej Brytanii mogą skorzystać firmy znajdujące się w Polsce!

Skutkiem upadłości w UK jest zwolnienie zadłużonej firmy limited z wierzytelności, bez względu na to, czy zaspokojono wszystkich wierzycieli czy też nie. Polskie przepisy nie pozwalają na tak szybkie i skuteczne oddłużenie z powstałych długów. 

――――――――――――――――――――――

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

――――――――――――――――――――――